Menu Scripts

Back to top

Hero

Chuyển đổi số với giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện 4.0.

Các phân hệ phần mềm phù hợp cho từng nghiệp vụ/ phòng ban/ bộ phân/ BLĐ/ HĐQT/ KH được các chuyên gia và đội lập trình CiCC thiết kế, phát triển và triển khai song hành với quá trinh TINH GỌN (LEAN SIX SIGMA) Doanh nghiệp. Giúp quá trình Quản trị và Điều hành “Đơn giản- Linh hoạt- Hiệu quả- Bền vững & Tự động hóa 4.0”.

feature_text2

Chuyển đổi số doanh nghiệp 4.0

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất..

Ứng dụng Hoạt động

Bộ giải pháp quản lý công việc, quy trình và nâng cao năng suất.

Xem thêm
Ứng dụng Sản xuất

Bộ giải pháp ứng dụng chuyển đổi số công nghệ 4.0 vào lĩnh vực sản xuất.

Xem thêm
Ứng dụng Nhân sự

Bộ giải pháp quản trị nhân sự và phát triển con người toàn diện.

Xem thêm
Ứng dụng Bán hàng

Bộ giải pháp thiết kế ứng dụng bán hàng thương mại điện tử trên Android, Ios.

Xem thêm

feature_image_1

Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

Play video

block2

Chuyển đổi số với giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện 4.0

Các phân hệ phần mềm phù hợp cho từng nghiệp vụ/ phòng ban/ bộ phân/ BLĐ/ HĐQT/ KH được các chuyên gia và đội lập trình CiCC thiết kế, phát triển và triển khai song hành với quá trinh TINH GỌN (LEAN SIX SIGMA) Doanh nghiệp. Giúp quá trình Quản trị và Điều hành “Đơn giản- Linh hoạt- Hiệu quả- Bền vững & Tự động hóa 4.0”.

  • Tập thể theo slogan One Team – One Goal – One Process. Chuẩn hóa thống nhất trong nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng ngay và tức thì.
  • Tư vấn cải tiến hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp bằng các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến. Song hành là quá trình tin học hóa theo chuẩn 4.0.
  • Sử dụng công nghệ và mọi kỹ thuật tiên tiến nhất để Thiết kế – Phát triển và Triển khai với hầu hết các phương pháp và công cụ đã được kiểm chứng thành công trên thế giới.
  • Hợp sức của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chúng tôi phục vụ. Với khả năng dẫn dắt và truyền thông rõ ràng – mạch lạc đúng logic hệ thống với nhiều kinh nghiệm.

3%

Hỗ trợ tức thời

1+

Ý tưởng đột phá

0K

Công nghệ tiên tiến

3%

Truyền thông rõ ràng

block4

Thiết kế & phát triển phần mềm theo yêu cầu

Chuyên về thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu, phần mềm chất lượng.